PRP- behandling mot håravfall i Stockholm

Söker du en klinik med lång erfarenhet, och rätt utrustning i stockholm för ha har du kommit helt rätt. Vi vet hur du får snabba resultat till bra priser

 

  • Marknadens senaste teknik för PRP behandling
  • Snabbare och mindre smärta
  • Just nu 2800 kr/behandling, ord. 3900 kr

BÄSTA METODEN MOT HÅRAVFALL

Håret har en stor kosmetisk betydelse för många och håravfall kan därför påverka både det sociala och psykologiska välmåendet hos människor i alla åldrar. PRP är en kroppsegen behandling som har en rad positiva effekter för håret

VAD ÄR PRP-behandling håravfall?

 

PRP innebär att en koncentrerad mängd blodplättar (trombocyterna) tas från patientens egna blod. Med hjälp av en centrifugmaskin skiljs plasma ut med mycket blodplättar från resten av plasman och röda blodkroppar.

Prp-behandling

HUR FUNKAR PRP mot håravfall?
--------------------

Den trombocytrika plasman injiceras därefter med små stick i hårbotten. På så sätt behandlas hårbotten med kroppens egna blodplättar för att få igång en läkningsprocess. Blodplättarna innehåller många olika tillväxtfaktorer som stimulerar stamcellerna kring hårsäcken och som gör att håret stimuleras till återväxt och håravfall minskar. Metoden har funnits i flera år i andra länder och använts bland annat inom avancerad sårvård och idrottsmedicin.

För de som önskar bedövning kan vi lägga det lokalt i området. Behandlingen tar ca 60 minuter och kickstartar blodcirkulationen, celldelningen och hjälper de svaga hårsäckarna att återhämta sig.

PRP-behandling

VARFÖR VÄLJA OSS?
...............................

Vi på Laserklinikcenter i Stockholm använder senaste teknik för PRP-behandling. 

Frågor & svar om Prp-behandling mot håravfall

Man börjar med att tappa ett rör med blod ur armvecket, ungefär som ett vanligt blodprov. Det centrifugeras och man tar vara på blodplasman som injiceras med en tunn nål i hårbotten. Behandlingen gör inte särskilt ont och det hela tar ca 30 minuter.
Om man har ett pågående onormalt håravfall brukar det minska redan efter 1–2 behandlingar. Patienter som har kronisk irritation eller klåda i hårbotten (utan hudsjukdom) brukar också märka att besvären avtar redan efter första behandlingen. Effekt på den svaga hårsäcken blir i regel märkbar först efter 3–4 månader. Förbättring sker sedan successivt under det närmaste månaderna. Efter en lyckad behandling kan man sammantaget förvänta sig att onormalt håravfall avtar, ärftligt håravfall bromsas upp, håret vitaliseras och eventuell irritation i hårbotten lindras.
För håravfall rekommenderar vi 3 behandlingar i serie var tredje vecka. Varje behandling kostar 2800 kr efter nuvarande rabatt och man kan även köpa upp till 5 behandlingar. Efter uppnått resultat ka man göra enstaka stimulerande behandlingar någon gång om året.
Hur man upplever en behandling är individuellt, på grund av detta rekommenderar vi lokalbedövning före behandling. Övriga faktorer som har stor betydelse är bland annat injektionsteknik, nålkvalitet och behandlingsmiljö.
PRP har i många år använts inom idrottsmedicin och ortopedi och har de senaste åren börjat användas inom estetiska behandlingar. PRP används sedan ett antal år som komplement efter hårtransplantation för att snabba på hårets utväxt. Man har också i vetenskapliga studier sett att vissa av de tillväxtfaktorer som frisätts vid PRP kan omvandla hårsäckar från vilofas till växtfas, och att man då får god effekt på både ärftliga och diffusa håravfall på både kvinnor och män. Läs mer i vetenskapliga studier: https://www.omicsonline.org/open-access/autologous-platelet-rich-plasma-as-a-treatment-of-male-androgenetic-alopecia-study-of-14-cases-2155-9554-10000292.php?aid=57866 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338465/
Behandlingen utgör ingen risk för överföring av sjukdomar eller allergisk reaktion eftersom blodplättarna kommer från patientens egna blod.
Det behandlade området blir rött och en aning svullet efter behandlingen. I allmänhet går detta över inom några timmar. Lätt ömhet kan kvarstå 1–2 dagar efter behandlingen. I allra flesta fall kan man återgå till sitt arbete samma dag eller senast dagen efter behandlingen. Blåmärken eller andra synliga tecken på en genomförd behandling kan förekomma men är mycket sällsynt i samband med hårbehandlingar.