Tinningfillers

Söker du en klinik med lång erfarenhet och med rätt kompetens för fillersbehandlingar har du kommit helt rätt. Tack vare vår långa erfarenhet vet vi hur du får bra resultat till bra pris.

Vad är tinningfillers för något?

Fillers i tinningesormådet är en behandling som syftar till att förbättra utseendet på tinningarna. Med det kan man återställa volym och kontur samt minska synliga ålderstecken som förlust av fyllighet samt även ögonbyrnlyft.

Hur går behandlingen med tinningfillers till?

När behandlaren påbörjar behandlingen med Tinningfillers rengör hon tinningområdet noggrant för att minimera risken för infektion. Sedan använder behandlaren en fin nål eller kanyl för att injicera fillern i de önskade områdena på tinningarna. Injektionsprocessen kan orsaka viss obehag, men de flesta patienter upplever endast mild smärta. För att minimera obehaget kan man applicera en bedövningssalva innan behandlingen.

Efter injektionen justerar behandlaren noggrant för att säkerställa symmetri och önskad volym. Patienten får också möjlighet att inspektera resultatet och ge feedback. Hela proceduren tar vanligtvis mellan 30 och 60 minuter, beroende på omfattningen av behandlingen.

Eftervård och resultat efter tinningfillers:

Efter behandlingen med fillers för tinningarna kan det uppstå lite svullnad, rodnad eller ömhet i det behandlade området, men dessa biverkningar är vanligtvis milda och försvinner inom några dagar. Patienten bör undvika att röra vid tinningarna och undvika intensiv fysisk aktivitet under de första dagarna efter behandlingen för att minimera risken för komplikationer.

Resultaten av tinningfillers är oftast synliga omedelbart efter behandlingen och fortsätter att förbättra sig under de kommande veckorna när eventuell svullnad avtar. Effekten av behandlingen varar vanligtvis upp till ett år eller längre, men man kan behöva regelbundna uppföljningsbehandlingar för att bibehålla det önskade resultatet över tid.

Resultaten av behandlingen med tinningfillers kan vara direkt synliga och hålla i upp till 12-18 månader. Behandlingen tar vanligtvis bara några minuter och man kan utföra den utan bedövning, men vissa patienter kan uppleva viss smärta eller obehag under processen. 

Tinningfillers