Kindbenfillers

Söker du en klinik med lång erfarenhet och med rätt kompetens för kindbefillers har du kommit helt rätt. Tack vare vår långa erfarenhet vet vi hur du får bra resultat till bra pris.

Återskapa konturer och volym i ansiktet med kindbenfillers

Utforska Kindbenfillers: Definition och Funktion

Vill du markera kinden och få bättre konturer i Ansiktet? Då kan du med Kindbenafillers som är injicerbara substanser öka volymen och definiera kindbenen, något som resulterar i en förbättrad ansiktskontur och ungdomligare utseende.

Hur går behandlingen med Kindbenfillers till?

Behandlingen börjar med en noggrann bedömning av patientens ansiktsstruktur och önskade resultat, därefter applicerar man en lokalbedövning för att minimera obehag. Slutligen injicerar vi fillers försiktigt i de önskade områdena med hjälp av en fin nål eller en mjuk kateter. Proceduren tar vanligtvis bara några minuter och ger omedelbara resultat.

Fördelar med Kindbenfillers

Kindbenfillers erbjuder en icke-kirurgisk och relativt smärtfri lösning för att förbättra ansiktskonturen. För det första behöver man ingen återhämtningstid, så patienterna kan återgå till sina dagliga aktiviteter direkt efter ingreppet. Dessutom kan resultatet vara mycket naturligt och vi anpassar det efter varje individs ansiktsdrag och önskemål.

Risker och Biverkningar att Överväga

Precis som med alla kosmetiska ingrepp finns det vissa risker och eventuella biverkningar att vara medveten om. För att förtydliga kan tillfällig rodnad, svullnad eller blåmärken i injektionsområdet. I sällsynta fall kan det också uppstå infektioner eller allergiska reaktioner. Det är därför viktigt att välja en erfaren och kvalificerad professionell för att minimera riskerna.

Varaktigheten av Resultatet

En av fördelarna med kindbenfillers är att de ger långvariga resultat, men de är inte permanenta. Hur länge resultatet varar beror på faktorer som individens ämnesomsättning och vilken typ av fillers som man har använt. Generellt sett varar resultatet vanligtvis mellan sex månader till ett år, varefter ytterligare injektioner behöver du för att bibehålla effekten.

 

Kindbenfillers

Frågor och svar

Kinbensfillers är en populär estetisk behandling som syftar till att förbättra ansiktskonturerna och minska synliga ålderstecken genom att injicera fillers i området kring kindbenen. De vanligaste ämnena som man använder i kinbensfillers inkluderar hyaluronsyra, kalciumhydroxylapatit och poly-L-mjölksyra (PLLA).

Under behandlingen injicerar man det valda fillermaterialet försiktigt i området kring kindbenen med hjälp av en fin nål eller Cannula. Detta tar vanligtvis mellan 15 och 30 minuter. Efter behandlingen kan det förekomma lindrig svullnad, rodnad eller ömhet i området, vilket brukar avta inom några dagar. Resultaten blir gradvisa och optimala efter cirka 1-2 veckor när eventuell svullnad har avtagit.

Resultaten av kinbensfillers varierar beroende på individens ämnesomsättning och vilket material som används, men de kan vara synliga i upp till 6-18 månader. Risker och biverkningar inkluderar tillfällig svullnad, blåmärken, ömhet, asymmetri eller infektion på injektionsstället. 

De flesta patienter upplever endast mild obehag eller en stickande känsla under injektionen, och många fillers innehåller lokalbedövning för att minska eventuell smärta. Lämpliga kandidater för behandlingen är vanligtvis friska individer som vill förbättra ansiktskonturerna, öka volymen i kindbenen eller minska synliga tecken på åldrande. Det är viktigt att ha rimliga förväntningar och att diskutera dina mål med en kvalificerad behandlare innan du genomgår behandlingen.

Priset för behandling med kindsfillers kan variera beroende på flera faktorer, inklusive behandlingsområde och det specifika fillermaterialet som man använder. Generellt sett kan kostnaden för en kindfillers ligga i intervallet mellan några tusen till flera tiotusen kronor. 

Ja, Vi kan använda ultraljud för att noggrant undersöka kindområdet innan fillersinjektionen för att få en bättre förståelse för hudens struktur och underliggande anatomiska strukturer. Det tillkommer dock en kostnad på 1500 kr.