Fettminskning/Fettupplösare
--------------------

Injicera bort din dubbelhaka

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ finns.

Nu kan du injicera bort din dubbelhaka utan kirurgi. Med Prostrolande Inner kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka genom att punktvis injicera området. Resultatet kan vid en rätt kur likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

 

 

 

Det används hos vuxna patienter som upplever sin dubbelhalka besvärande. Det kan i vissa fall också användas för att ta bort lokala fettdepåer på kroppen som kan vara svåra att komma åt med fettsugning eller fettfrysning. Exempel på dessa områden är insida knän och framsidan av armhålorna

Det används hos vuxna patienter som upplever sin dubbelhalka besvärande. Det kan i vissa fall också användas för att ta bort lokala fettdepåer på kroppen som kan vara svåra att komma åt med fettsugning eller fettfrysning. Exempel på dessa områden är insida knän och framsidan av armhålorna.

 

 

Fettminskning
Fettminskning Fettupplösare laserklinikcenter

Hur reduceras fettet med Prostrolane?
--------------------

Prostrolane Inner B är en säker och efektiv fettupplösande injektionsmetod. Prostrolane Inner B utför riktade fettreduktion genom aktivering av olika mekanismer, vilket starkt ökar lipolysen i ackumulerade lipidlager underhud genom fosforylering. Prostrolanpeptidkomplex reducerar smärtfritt storleken på fettceller.

Fettminskning Fettupplösare stockholm

Frågor och svar om fettreducering med Prostrolane inner

Behandlingen tar 30 minuter beroende på hur stort området är som behandlas. I tidsåtgången är både behandling och konsultation inräknat.
Då vi alltid ger en effektiv bedövning innan behandlingen upplever de flesta ingen större smärta av en Prostrolane inner behandling hos oss. Vissa upplever att det spänner till lite i samband med injektionen.
Resultatet kan synas redan efter en behandling. De flesta som behandlas med Prostrolane inner upplever en minskning av dubbelhakan redan efter två till fyra behandlingar. I vissa fall kan det krävas upp till sex behandlingar för att få ett optimalt resultat. När man väl uppnått önskat resultat krävs oftast inga ytterligare behandlingar. Behandlingen ska göras med fyra veckors tidsintervaller.
Första veckan efter en Prostrolane inner-behandling får de flesta en lätt svullnad under hakan. Man kan även uppleva klåda, ömhet och mindre blåmärken runt det behandlade området. Det är även vanligt med en liten förhårdnad i området under första månaden efter behandling, detta är vanligt när fett bryts ner. Cirka 8-12 veckor efter en utförd behandling ser man slutresultatet.
Likt som vid andra injektionsbehandlingar kan du uppleva biverkningar av Prostrolane inner. Efter behandlingen kan du uppleva en lätt svullnad upp till 1 vecka. Smärta, rodnad, svullnad, blåmärken eller minskad känslighet på området under hakan kan förekomma. Dessa bieffekter är generellt tillfälliga och försvinner av sig själva.