Vad är fettfrysning?
--------------------

Fettfrysning är en vetenskapligt bevisad metod för permanent reducering av fettvävnad som inte reagerar på kost och träning. Fettfrysning kan inte ersätta traditionell fettsugning men är ett enkelt och effektivt alternativ för att ta bort isolerade fettdepåer.

Metoden går ut på att det sker en kontrollerad kylning av underhudsfettet genom en s.k. selektiv lipolys.

Fettfrysning stockholm

HUR GÅR DET?
--------------------

Revolutionerande fettreducering med fettfrysning – fettceller dör av kyla

Vetenskaplig forskning har visat att fettceller är mycket känsligare för nedfrysning än andra vävnader i kroppen. Fettceller dör vid -8 grader och detta kan man utnyttja för att minska fettdepåer utan vare sig fettsugning eller annan operation. Behandlingen, s.k. cryolipolys, görs genom att man suger in fettdepån i ett munstycke med vakuum och kyler ner fettcellerna under en timma. Resultatet blir att fettcellerna långsamt dör genom så kallad apoptos, naturlig celldöd, medan all annan vävnad såsom hud, nerver och muskler inte påverkas alls. Under 1-2 månader efter behandlingen försvinner fettcellerna successivt och behandlingsresultatet består för gott. I genomsnitt försvinner 20% till 25% av fettet redan efter en enda behandling. Dock är resultatet individuellt för varje kund och det är viktigt att man dricker ca 1,5 l vatten per dag och att man tränar så man svettas ca 1 månad efter behandlingen.

FETTFRYSNING stockholm

RÄTT UTRUSTNING
.............................

Vår utustning är från 2018 och är den senaste med bland annat massage och klarar -10 vilket är unikt.

Svar coh Frågor Fettfrysning

Cryolipolys som också kallas fettfrysning är en metod för fettreducering på områden som mage, kärlekshandtag, armar, höfter, lår och knän där du har svårt att få de rätta formerna av endast kost och träning
Fördelen är att fettfrysning är en icke-operativ fettreduceringsmetod där du varken behöver narkos eller lokalbedövning och inte heller någon form av medicinering för att uppnå resultat. Du behöver ingen sjukskrivning och kan vara aktiv efter behandlingen. 
Du känner en vakuumeffekt som orsakas av att hud och fett sugs in i maskinen. I början känns det kallt i det behandlade området, men det brukar avta under tiden du behandlas. Efter behandlingen är du oftast röd och bedövad men det avtar och återgår snabbt till det normala. Det kan även uppstå blåmärken som kan sitta några dagar upp till några veckor efter behandlingen.
Behandlingen tar en timme. Följande behandling sker efter tidigast 4 veckor.
Generellt krävs det 3-4 behandlingar för de allra flesta.
. De som är gravida. Diabetes . De som har en aktiv infektion eller sår i det önskade området bör vänta tills de återhämtar sig från infektion och sår . Pacemaker
Alla dessa använder en teknik som kallas Cryolypolysis så skillnaden är bara namnet.
Fettceller som är förstörda är borta för alltid. Normalt bildar inte kroppen heller nya fettceller. Däremot kan gamla fettceller bli större med tiden om du intar för många eller förbrukar för få kalorier. Generellt sätt är det mycket lättare att behålla den kroppsform du vill ha efter en fettfrysningsbehandling.
Fettfrysning stockholm